darmowa dostawa

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz plików cookies, które wykorzystuje nasz Sklep. Niniejsza informacja została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem danych jest ZOYA COMPANY zarejestrowana w Belgii – Stenenbrug 103, 2140 Antwerpen pod numerem: BE0786484017.

Oznacza to, że ZOYA COMPANY określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

ZOYA COMPANY działa jako firma, z którą masz stosunek umowny (bezpośrednio lub pośrednio) jako klient lub dostawca, lub której stronę internetową odwiedzasz.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Termin „dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 2. Termin „przetwarzanie” obejmuje wszelkie operacje lub sekwencje operacji na danych osobowych, zarówno wykonywane automatycznie, jak i ręcznie. Obejmuje to między innymi gromadzenie, nagrywanie, organizację, strukturyzację, przechowywanie, modyfikację, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, udostępnianie, rozpowszechnianie, adaptację, łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie danych.
 3. ZOYA COMPANY zobowiązuje się do przestrzegania zasad prywatności i bezpieczeństwa danych. Wszelkie działania realizowane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz przepisami lokalnymi.
 4. Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie przejrzystych informacji na temat:
 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Cele, dla których przetwarzane są Twoje dane osobowe.
 • Okres przechowywania danych osobowych.
 • Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych.
 • Obowiązki ZOYA COMPANY dotyczące przetwarzania.
 • Stosowanie szyfrowania SSL.
 •  

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jak?

ZOYA COMPANY zbiera dane osobowe poprzez (I) zawarte z nami umowy (bezpośrednio lub pośrednio), (II) dobrowolnie przekazane przez Ciebie (poprzez formularze kontaktowe lub w inny sposób), (III) korzystanie z naszej strony internetowej i mediów społecznościowych (w tym związanych z plikami cookies technologie).

Co?

Dane osobowe gromadzone przez ZOYA COMPANY obejmują dane identyfikacyjne, preferencje konsumentów, dane finansowe, numery rejestracyjne.

Dlaczego?

Dane osobowe są zawsze zbierane i przetwarzane przez ZOYA COMPANY w konkretnych i zdefiniowanych celach. Należą do nich: ułatwienie realizacji umów (m.in. realizacja zamówień, udostępnianie informacji o statusie zamówienia, zapewnienie funkcjonalności konta użytkownika i aplikacji), spełnienie wymogów prawnych, cele marketingowe (z możliwością wycofania zgody w dowolnym momencie) oraz podnoszenie jakości naszych usług.

Konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub korzystania z aplikacji ZOYA COMPANY (np. kont użytkowników). Niepodanie niezbędnych danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowywane są tylko tak długo, jak jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, zgodnie z przepisami prawa, regulacjami i przepisami wewnętrznymi, maksymalnie przez 5 lat od zakończenia stosunku umownego (z wyjątkiem dokumentów rozliczeniowych przechowywanych przez 7 lat) lat i dokumenty gwarancyjne przechowywane przez 10 lat). Oczywiście postanowienia te nie mają wpływu na Twoje prawa opisane poniżej.

TWOJE PRAWA W KONTEKŚCIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Prawo do wycofania zgody

Zawsze możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

 1. W prawo do informacji

Zawsze masz prawo w ciągu miesiąca sprawdzić, czy ZOYA COMPANY przetwarza Twoje dane osobowe i uzyskać dostęp do tych danych.

 1. Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych przez ZOYA COMPANY.

 1. Prawo do usunięcia danych

W pewnych okolicznościach masz prawo do niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych przez ZOYA COMPANY, np. gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W wielu przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych przez ZOYA COMPANY, np. gdy kwestionowana jest prawidłowość tych danych.

 1. Prawo do przenoszenia danych

W określonych okolicznościach mają Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe w formacie umożliwiającym ich przesłanie innemu administratorowi danych.

 1. Prawo do sprzeciwu wobec celów marketingowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

OBOWIĄZKI FIRMY ZOYA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Zasady przetwarzania

ZOYA COMPANY zawsze przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami takimi jak:

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość w stosunku do osoby, której dane dotyczą,
 • Ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • Dokładność danych,
 • ograniczenie przechowywania,
 • Integralność i poufność danych.
 1. Legalność przetwarzania

ZOYA COMPANY przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadku spełnienia określonych przesłanek, takich jak wyraźna zgoda lub niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych w ZOYA COMPANY mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy, którzy potrzebują dostępu do nich ze względu na swoje obowiązki służbowe. Pracowników tych obowiązują rygorystyczne regulacje wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych.

SZYFROWANIE SSL

ZOYA COMPANY wykorzystuje bezpieczne technologie szyfrowania, takie jak SSL (Secure Socket Layer), aby chronić Twoje dane osobowe podczas transmisji przez Internet. Dzięki temu Twoje dane są zaszyfrowane i widoczne tylko dla Ciebie i naszego serwera.

CIASTECZKA

Cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim urządzeniu. Strona ZOYA COMPANY wykorzystuje pliki cookies w różnych celach, m.in. do zapamiętywania pozycji w koszyku podczas sesji zakupowych. ZOYA COMPANY wykorzystuje także pliki cookies w celach marketingowych na zewnętrznych stronach internetowych, aby zwiększyć skuteczność reklam. Pliki cookies przechowywane są maksymalnie przez 2 lata.

Jeżeli nie chcesz, aby na Twoim urządzeniu były umieszczane pliki cookies, możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje strony internetowej ZOYA COMPANY.

STRESZCZENIE

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości ulec zmianie w odpowiedzi na przewidywane zmiany lub poprawki, które zostaną odpowiednio ogłoszone.

Dokładamy wszelkich starań, aby w przejrzysty sposób opisać Twoje prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ZOYA COMPANY. Jeśli jednak nadal masz pytania lub wątpliwości, jesteśmy gotowi udzielić pomocy i dodatkowych informacji.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować lub skorzystać z jakichkolwiek praw związanych z ochroną danych osobowych, wyślij e-mail na adres office@zoyasmartphones.be Aby skorzystać ze swoich praw, dołącz kopię dowodu osobistego lub paszportu, co umożliwi nam weryfikację Twojej tożsamości.

Jeśli masz skargi lub sugestie dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, jesteśmy otwarci na Twoją wiadomość.

ZOYA COMPANY przywiązuje dużą wagę do ochrony Twoich praw. Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności organu ochrony danych.