gratis bezorging

Beste gebruiker!

Wij geven om uw privacy en willen dat u zich op uw gemak voelt tijdens het gebruik van onze diensten. Daarom presenteren wij u hieronder de belangrijkste informatie over de principes van onze verwerking van uw persoonlijke gegevens en cookies, die door onze Winkel worden gebruikt. Deze informatie is opgesteld met inachtneming van RODO, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEHEERDER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS (“Beheerder”)

ZOYA COMPANY geregistreerd in België – Stenenbrug 103, 2140 Antwerpen onder nummer: BE0786484017, treedt op als gegevensbeheerder.

Dit betekent dat ZOYA COMPANY het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

ZOYA COMPANY opereert als een bedrijf waarmee u als klant of leverancier een contractuele relatie (direct of indirect) heeft, of wiens website u bezoekt.

BASIS INFORMATIE

 1. De term “persoonlijke gegevens” verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 2. De term ‘verwerking’ omvat alle bewerkingen of reeksen van bewerkingen die verband houden met persoonsgegevens, ongeacht of deze automatisch of handmatig worden uitgevoerd. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, delen, verspreiden, aanpassen, combineren, beperken, wissen en vernietigen van gegevens.
 3. ZOYA COMPANY zet zich in voor het naleven van de principes van privacy en gegevensbeveiliging. Alle handelingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en lokale regelgeving.
 4. Het doel van dit privacybeleid is om transparante informatie te verstrekken over:
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • De bewaartermijn van persoonsgegevens.
 • Uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.
 • De verplichtingen van ZOYA COMPANY met betrekking tot de verwerking.
 • Het gebruik van SSL-codering.
 •  

DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Hoe?

ZOYA COMPANY verzamelt persoonsgegevens via ( (I) contracten die (direct of indirect) met ons zijn gesloten, (II) vrijwillig door u verstrekt (via contactformulieren of andere middelen), (III) door gebruik te maken van onze website en sociale media (inclusief cookie-gerelateerde technologieën).

Wat?

Persoonlijke gegevens verzameld door ZOYA COMPANY omvatten identificerende informatie, consumentenvoorkeuren, financiële gegevens en registratienummers.

Waarom?

Persoonlijke gegevens worden door ZOYA COMPANY altijd verzameld en verwerkt voor specifieke en gedefinieerde doeleinden. Deze omvatten het faciliteren van de uitvoering van contracten (inclusief orderverwerking, het verstrekken van informatie over de bestelstatus, het garanderen van gebruikersaccount- en applicatiefunctionaliteit), het voldoen aan wettelijke vereisten, marketingdoeleinden (met de mogelijkheid om toestemming op elk moment in te trekken) en het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens?

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het aangaan van een contract of voor het gebruik van de applicaties van ZOYA COMPANY (bijvoorbeeld gebruikersaccounts). Het niet verstrekken van essentiële persoonsgegevens kan de totstandkoming van een contract in de weg staan.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden slechts bewaard zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met wettelijke, regelgevende en interne bepalingen, gedurende maximaal 5 jaar na het einde van de contractuele relatie (met uitzondering van schikkingsdocumenten die gedurende 7 jaar worden bewaard). jaar en garantiedocumenten worden 10 jaar bewaard). Uiteraard hebben deze bepalingen geen invloed op uw rechten zoals hieronder beschreven.

UW RECHTEN IN HET KADER VAN GEGEVENSVERWERKING

 1. Recht om toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd voordat de toestemming werd ingetrokken.

 1. Recht op informatie

U heeft altijd het recht om binnen een maand te bevestigen of ZOYA COMPANY uw persoonsgegevens verwerkt en toegang te krijgen tot dergelijke gegevens.

 1. Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om onjuiste persoonlijke gegevens die door ZOYA COMPANY zijn opgeslagen, te corrigeren.

 1. Recht op verwijdering van gegevens

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht op onmiddellijke verwijdering van uw persoonsgegevens door ZOYA COMPANY, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

 1. Recht op beperking van de verwerking

In veel gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ZOYA COMPANY te beperken, bijvoorbeeld wanneer de juistheid van dergelijke gegevens wordt betwist.

 1. Recht op gegevensportabiliteit

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een formaat dat overdracht aan een andere gegevensbeheerder mogelijk maakt.

 1. Recht om bezwaar te maken tegen marketingdoeleinden

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

DE VERPLICHTINGEN VAN ZOYA COMPANY MET BETREKKING TOT GEGEVENSVERWERKING

 1. Principes van verwerking

ZOYA COMPANY verwerkt persoonsgegevens altijd in overeenstemming met principes zoals:

 • Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie met betrekking tot de betrokkene,
 • Doelbeperking,
 • Gegevensminimalisatie,
 • Nauwkeurigheid van de gegevens,
 • Opslagbeperking,
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens.
 1. Rechtmatigheid van de verwerking

ZOYA COMPANY verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer aan specifieke voorwaarden is voldaan, zoals uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak van verwerking voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Het delen van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn bij ZOYA COMPANY alleen toegankelijk voor werknemers en relaties die toegang nodig hebben voor hun taken. Deze medewerkers zijn gebonden aan strikte interne regels met betrekking tot de gegevensverwerking.

SSL-ENCRYPTIE

ZOYA COMPANY maakt gebruik van veilige encryptietechnologieën, zoals SSL (Secure Socket Layer), om uw persoonlijke gegevens te beschermen tijdens verzending via internet. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens gecodeerd zijn en alleen zichtbaar zijn voor u en onze server.

KOEKJES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. De website van ZOYA COMPANY gebruikt cookies voor verschillende doeleinden, waaronder het onthouden van artikelen in uw winkelwagen tijdens winkelsessies. ZOYA COMPANY gebruikt ook cookies voor marketingdoeleinden op externe websites om de effectiviteit van advertenties te vergroten. Cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Als u niet wilt dat er cookies op uw apparaat worden geplaatst, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen van cookies bepaalde functies van de website van ZOYA COMPANY kan beïnvloeden.

SAMENVATTING

Dit privacybeleid kan in de toekomst veranderen als reactie op verwachte wijzigingen of correcties, die naar behoren zullen worden aangekondigd.

Wij streven ernaar om een transparante beschrijving te geven van uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door ZOYA COMPANY. Als u echter nog vragen of opmerkingen heeft, staan wij klaar om u te helpen en aanvullende informatie te verstrekken.

Als u contact met ons wilt opnemen of rechten met betrekking tot gegevensbescherming wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar office@zoyasmartphones.be Om uw rechten uit te oefenen, dient u een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij te voegen, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

Als u klachten of suggesties heeft over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, staan wij open om van u te horen.

ZOYA COMPANY hecht veel waarde aan het beschermen van uw rechten. Houd er rekening mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit.